Pojištění profesní odpovědnosti za škodu

01.02.2012 12:34

 

Profesní odpovědnost představuje označení odpovědnosti, kterou mají osoby poskytující v rámci své činnosti služby vyžadující určité odborné zkušenosti a znalosti. Jedná se například o daňové poradce, auditory, účetní, advokáty, lékaře apod.
 

Proč se tyto osoby pojišťují?

Samotné profesní pojištění odpovědnosti za případné škody může být ze zákona povinné popř. dobrovolné. Základní myšlenkou je, že v případě neúmyslného zavinění škodní události, je pojištěný schopen vyplatit „bolestné“ (náklady za ušlý zisk, úhrada vzniklých nákladů, aj.). Vzhledem ke značné složitosti většiny profesí není možné zaručit, že k chybě nebo omylu nedojde. Jedná se tedy o určitou ochranu zákazníků.
 

Povinnost pojištění profesní odpovědnosti.

Ze zákona povinné pojištění si musí sjednat např. advokáti, lékaři, auditoři, daňoví poradci, oceňovací znalci.
 

Prokoho je dobrovolné?

Dobrovolné pojištění se týká všech profesí, ale nejčastěji se jedná o účetní, tlumočníky, likvidátory a ostatní ekonomická povolání.