Kontakt

Vedení účetnictví Brno - Ing. Blanka Staníčková

Kancelář Brno:

    Palackého tř.168,61200 Brno
    Tel: +420 604 291 242
    Email: blanka.stanickova@seznam.cz
 

Kancelář Praha:

   Husitská 344,130 00 Praha
    Tel: +420 604 291 242
    Email: blanka.stanickova@seznam.cz
 

Sídlo společnosti:

    Viničné Šumice 383

    664 06 Viničné Šumice 

    IČO:  40445798
    DIČ:  CZ6458290872
 
Firma je zapsána v Živnostenském rejstříku Úřadu městské části Brno,
Živnostenský list č.j. ŽO/U7585/2OO6/JKO vydala Městská část Brno 1992.