Vedení účetnictví Brno - Služby

 

Daňová evidence (dříve jednoduché účetnictví)

 • zpracování předaných účetních dokladů a vedení všech zákonem stanovených knih a evidencí 
 • zpracování daňového přiznání k DPH včetně souhrnných hlášení 
 • zpracování ostatních daní (daň z příjmů, daň silniční, daň darovací aj.) 
 • účetní  a daňové  poradenství 
 • příprava podkladů ke kontrolám 
 • zastupování na úřadech –FU,VZP,SSZ
 • předávání dokladů v sídle Vaší společnosti popř. dle vzájemné domluvy 
Po uzavření účetního období obdrží klient přehledně uspořádané doklady za celé období a veškeré sestavy na CD (peněžní deník, přehled příjmů a výdajů, přehled majetku a závazků, přehled otevřených pohledávek a závazků, daňová přiznání atd.
 

Účetnictví (dříve podvojné účetnictví)

 • zpracování předaných účetních dokladů a vedení všech zákonem stanovených knih a evidencí 
 • zpracování daňového přiznání k DPH včetně souhrnných hlášení 
 • zpracování ostatních daní (daň z příjmů, daň silniční, daň darovací aj.) 
 • účetní poradenství 
 • příprava podkladů ke kontrole 
 • zastupování na úřadech –FU,VZP,SSZ
 • předávání dokladů v sídle Vaší společnosti popř. dle vzájemné domluvy 
Po uzavření účetního období obdrží klient přehledně uspořádané doklady za celé období a účetní sestavy přehledně uspořádané na CD (účetní deník, hlavní kniha, seznam otevřených pohledávek a závazků, roční účetní závěrka, daňová přiznání atd.
 

Mzdová agenda

 • kompletní zpracování mezd malých a středních podniků 
 • přihlášení / odhlášení zaměstnanců na zdravotní pojišťovně a OSSZ (PSSZ) 
 • měsíční přehledy pro zdravotní pojišťovny a OSSZ (PSSZ) 
 • výplatní pásky 
 • příprava příkazu k úhradě (mzdy, daň z příjmů, zdravotní pojištění, sociální zabezpečení, zákonné pojištění) 
 • roční zúčtování daně z příjmů zaměstnance 
 • roční vyúčtování daně z příjmů fyzických osob a daně vybírané srážkou 
 • evidenční listy 
 • mzdové listy 
 • příprava podkladů pro kontroly 
 • zastupování na úřadech 

INTRASTAT

 • kompletní elektronické zpracování výkazu
 

EKO KOM

 • kompletní elektronické zpracování výkazu
 

PROJEKTY  DOTACE

 • vypracujeme  projekt dle potřeb klienta
 • zajistíme dotace na zaměstnance  z úřadu práce