Vedení účetnictví Brno - Služby

 

Daňová evidence (dříve jednoduché účetnictví)

  • zpracování předaných účetních dokladů a vedení všech zákonem stanovených knih a evidencí 
  • zpracování daňového přiznání k DPH včetně souhrnných hlášení 
  • zpracování ostatních daní (daň z příjmů, daň silniční, daň darovací aj.) 
  • účetní  a daňové  poradenství 
  • příprava podkladů ke kontrolám 
  • zastupování na úřadech –FU,VZP,SSZ
  • předávání dokladů v sídle Vaší společnosti popř. dle vzájemné domluvy 
Po uzavření účetního období obdrží klient přehledně uspořádané doklady za celé období a veškeré sestavy na CD (peněžní deník, přehled příjmů a výdajů, přehled majetku a závazků, přehled otevřených pohledávek a závazků, daňová přiznání atd.
 

Účetnictví (dříve podvojné účetnictví)

  • zpracování předaných účetních dokladů a vedení všech zákonem stanovených knih a evidencí 
  • zpracování daňového přiznání k DPH včetně souhrnných hlášení 
  • zpracování ostatních daní (daň z příjmů, daň silniční, daň darovací aj.) 
  • účetní poradenství 
  • příprava podkladů ke kontrole 
  • zastupování na úřadech –FU,VZP,SSZ
  • předávání dokladů v sídle Vaší společnosti popř. dle vzájemné domluvy 
Po uzavření účetního období obdrží klient přehledně uspořádané doklady za celé období a účetní sestavy přehledně uspořádané na CD (účetní deník, hlavní kniha, seznam otevřených pohledávek a závazků, roční účetní závěrka, daňová přiznání atd.
 

Mzdová agenda

  • kompletní zpracování mezd malých a středních podniků 
  • přihlášení / odhlášení zaměstnanců na zdravotní pojišťovně a OSSZ (PSSZ) 
  • měsíční přehledy pro zdravotní pojišťovny a OSSZ (PSSZ) 
  • výplatní pásky 
  • příprava příkazu k úhradě (mzdy, daň z příjmů, zdravotní pojištění, sociální zabezpečení, zákonné pojištění) 
  • roční zúčtování daně z příjmů zaměstnance 
  • roční vyúčtování daně z příjmů fyzických osob a daně vybírané srážkou 
  • evidenční listy 
  • mzdové listy 
  • příprava podkladů pro kontroly 
  • zastupování na úřadech 

INTRASTAT

  • kompletní elektronické zpracování výkazu
 

EKO KOM

  • kompletní elektronické zpracování výkazu
 

PROJEKTY  DOTACE

  • vypracujeme  projekt dle potřeb klienta
  • zajistíme dotace na zaměstnance  z úřadu práce