Datum: 03.02.2012

Vložil: Blanka Staníčková

Titulek: Re: jak je to s uplatněním DPH u služeb do zemí EU

Pro Vás je důležitý § 9 zákona o DPH. Budete-li poskytovat plnění osobě povinné k dani (provádí ekonomickou činnost = podnikatel) dle § 9 odst.1 budete poskytovat služby do zemí EU, uplatní si příjemce DPH a Vy budete fakturovat bez daně. V daňovém přiznání ř. 21. Následně budete sestavovat souhrnné hlášení na služby.
Budete-li poskytovat služby osobě nepovinné k dani (občan) §9 odst. 2 místem plnění je ČR, budete fakturovat s DPH a DPH odvedete v rámci daňového přiznání.
Poskytováním služeb do EU, pokud se nejedná o služby osvobozené, nemá vliv na koeficient. Ten se týká pouze osvobozených činností (51-§60).

Přidat nový příspěvek