Datum: 02.02.2012

Vložil: Blanka Staníčková

Titulek: Re: změna DPH z 10 na 14 % u smluv

Kvůli zvýšení snížení sazby daně z přidaného hodnoty (DPH) z 10 na 14 procent od ledna 2012 může mnoho podnikatelů, kteří jsou plátci daně, přijít o peníze. Každá smlouvu totiž musí obsahovat některé náležitosti. Mezi ně patří i uvedení ceny za poskytnuté plnění, které je zásadní jak pro dodavatele, tak i odběratele. Jak upozorňují odborníci, dodavatelé, kteří ve smlouvách uvedli konečnou cenu bez rozlišení toho, jaká její část představuje cenu za plnění a jaká část představuje DPH, přijdou o 4% rozdíl.

Přidat nový příspěvek